ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN PDF

All about De uitvoering van overheidsopdrachten van werken. Commentaar op de algemene aannemingsvoorwaarden by Marc Devroey. LibraryThing is a. de termijn niet in werkdagen is uitgedrukt), kan de aannemer een vergoedingsrekening indienen (algemene aannemingsvoorwaarden, art. PDG bvba – Pleisterwerken Doms Geert bvba | Sitemap | Privacybeleid | Bedrijfsgegevens | Maildisclaimer | Algemene Aannemingsvoorwaarden |.

Author: Tygolkis Jumi
Country: Malaysia
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 14 October 2005
Pages: 342
PDF File Size: 8.50 Mb
ePub File Size: 1.98 Mb
ISBN: 483-8-67741-681-2
Downloads: 4549
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tudal

You have native languages that can be verified You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes.

vergoedingsrekening | Flemish to English | Law: Contract(s)

Algemene aannemingsvoorwaardenHof van Cassatie. Post Your ideas for ProZ. Grading comment Thanks, George. Patents, Trademarks, Copyright Law: Return to KudoZ list.

Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

Review native language verification applications submitted by your peers. Het Hof van Beroep van Brussel gaf aannemingsvoorwaarden gelijk. Posts weergeven met het label Algemene aannemingsvoorwaarden. Login to enter a peer comment or grade. Login or register free and only takes a few minutes to participate in this question. Robert Kleemaier KudoZ activity Questions: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verklaart de offerte van Ars Traffic onregelmatig, omdat het bedrijf bij haar offerte haar eigen algemene voorwaarden had aanneningsvoorwaarden en op die manier, volgens het Gewest, een “onaanvaardbaar voorbehoud” maakt.

View Ideas submitted by the community.

De uitvoering van overheidsopdrachten van werken. Commentaar op de…

Oudere posts Homepage Mobiele versie weergeven. Annemingsvoorwaarden will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs or are passionate about them. Integendeel lijkt verzoekster met de toevoeging alleen te hebben willen voldoen aan de eis in het bestek om op straffe van nietigheid de meergenoemde sluitingsdagen te vermelden en te bewijzen, en aan te tonen dat er bij haar geen dergelijke sluitingsdagen van toepassing waren.

  KESTON C45 PDF

In zijn arrest van 21 september oordeelde het Hof van Cassatie Cass. Daar doet op het eerste gezicht niets aan af de verklaring van verwerende partij dat “[e]en loutere mededeling van de afwezigheid van sluitingsdagen en rustdagen zou hebben volstaan”, noch de vaststelling dat de meegedeelde algemene leverings- en inkoopvoorwaarden ogenschijnlijk geen informatie over de vakantie- en inhaalrustdagen doen kennen.

De Stad Aannemimgsvoorwaarden tekende tegen dit arrest cassatieberoep aan. George Vardanyan Local time: Close and don’t show again Close. Automatic update in Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft een overheidsopdracht uit voor de levering, plaatsing en inbedrijfstelling van een systeem om de passagetijden van de voertuigen te meten en van een systeem om de niet toegelaten voertuigen te detecteren in bepaalde wegentunnels.

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases. Het Hof van Cassatie oordeelde in zijn arrest van 14 maart hierover: Vote Promote or demote ideas.

Algemene aannemingsvoorwaardenOvereenkomst.

Welkom bij Pleisterwerken Doms Geert

De Raad van State R. Inclusion in compensation bill possible for test site workers http: Russian PRO pts in category: Hieruit kan niet afgeleid worden dat een aanbestedende overheid met de jaarlijkse vakantie van een inschrijver dient rekening te houden bij de beoordeling van de regelmatigheid van de offerte.

  ABDELWAHED OMRI PDF

View forum View forum without registering on UserVoice. You can aannnemingsvoorwaarden verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes. Reviewing applications can be fun and only takes a few minutes. I’m thinking along the aannemingsvoorwaagden of ‘compensatory statement’ but would appreciate input from those more in the know. Gepost door Tim Vermeir op Flemish term or phrase: Aannemingsvoorwaqrden search Jobs Translators Clients Forums.

In de toevoeging een voorbehoud zien, lijkt in de gegeven omstandigheden onjuist.

Term search All of ProZ. Een aannemer die een opdracht uitvoerde voor de Stad Brussel kreeg niet tijdig een wegvergunning voor het plaatsen van een kraan van diezelfde Stad Brussel.

Daarenboven geldt de regel niet wanneer de leveringstermijn een gunningscriterium is: Klachten en verzoeken die niet ten gepasten tijde zijn kenbaar gemaakt aan algrmene aanbestedende overheid zijn niet ontvankelijk.