ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

Author: Gardarg Nelkis
Country: Mozambique
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 1 June 2008
Pages: 420
PDF File Size: 20.77 Mb
ePub File Size: 3.67 Mb
ISBN: 771-6-25162-609-4
Downloads: 2208
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojakinos

Paraproteinemi AL tipi amiloidoz olur. En sk grlen ailevi hemolitik anemidir.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Lenf nodlar dalak, karacier kemik ilii Lenfoid hcreler kemik iliinde neoplastik olarak oalp ilii doldurur, periferik kana geerse bu durum Lenfositik Lsemi olarak tanmlanr. Glomerl kapillerlerindeki trombsler, endotel imesi, ciddi infarkt ve diffz kortikal nekroz. Robbins patoloji pdf indir trke mobil oyun indir okey. Prokrsr T hcreli neoplazmlar immatr T hcre tmrleri 4.

Follikl merkezindeki kk veya byk entikli hcrelerden oluur ve morfolojileri bu hcrelere benzer. Hematopoetik Sistem, mmnoloji, Mikrobiyoloji Documents.

Trombs bulunan organlar sklk srasna gre: Retiklosit says azalr ve periferik kanda ekirdekli eritrositler izlenebilir. Sistemik yaylmlarn olduka ge yaparlar. Hemen her vakada kemik ilii tutulur Tehis annda sklkla lenf nodlar, dalak ve karacier tutulumu da grlrKlinik: Kronik atrofik gastrit nedeniyle intrinsik faktr retiminde yetmezlik ve bunun sonucunda Anemllerin B12 eksiklii gelimesiyle oluur. P gastriti, Sjgren sendromu, Hashimoto tiroiditi, kronik enterit ve kolit, bronlarakcier ve nonmukozal dokulardan tkrk bezi, meme, tiroid, orbita kaynaklanr.

  LITURGIKA NADOLSKI PDF

Mukozal dokular mide H. Published on Nov View Download 0. En sk konjenital aplastik anemi sebebidir. Gvdenin n ve arka yz ile skalp belirgin olarak etkilenir. Maltomalar low grade ekstranodal B-lenfomadr, uzun sre lokalize kalrlar.

Beyin, kalp, akcier, bbrek, adrenal, dalak, karacier. Sitolojik ve biyolojik olarak benigndir.

Yetersiz hemoglobin sentezi sonucu hipokromik mikrositik anemi. K infiltrasyonu Anemi, trombositopeni, lkopeni tekrarlayan otitis media ve mastoidit.

Fibrinolitik sistemin snflandrlma aktivasyonu ile trombositlerde ve fibrinde tkenme grlr, tketim koaglopatisi geliir. Nadiren nodal sklkla ekstranodaldir. Kemik iliinde de neoplastik plazma hcre infiltrasyonu ve kemiklerde litik lezyonlar oluur.

Pnomoni, S Aureus, E.

Megaloblastik aneminin spesifik bir formudur. Spontan dalak rptrnn sk nedenleri EMN, malarya, tifo, lsemi, lenfoid neoplazmlar de grlr. Scak antikor immunhemolitik anemi Souk antikor anemilerln anemi Souk hemolizin hemolitik anemi Yapm Yetersizlii le Oluan Anemiler Megaloblastik anemiler: Prokrsr B hcreli neoplazmlar immatr B hcre tmrleri 2. Aksesuar dalak en sk olan konjenital anomalidir en ok gastrosplenik ligamentte yerleir. IL-6 Miyelom hcre proliferasyonundan sorumlu sitokindir.

Kemiklerde litik lezyonlar olmaz. Vcut demir depolarnn yeterliliini gsteren serum ferritin dzeyi azalr, kemik ilii boyanmas azalr. Yumuak doku plazmositomlar en sk akcierler, anemi,erin, larinks ve nazofarinkste yerleir.

  FEGGY OSTROSKY MENTES ASESINAS PDF

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Duyu ve motor bozukluklarn birlikte olmas subakut kombine dejenerasyon veya kombine sistem hastal olarak adlandrlr. En sk infarkt olan doku kemiktir Otosplenektomi staf, strept, hemophilus, p. Progresif sinsi gidili bir tmrdr, ortalama survi yldr. En sk gelitii ekstranodal doku mide snflandrlma. Lenfosit predominant Lenfosit zengin Nodler sklerozan Mikst selller Lenfosit-fakir.

snflwndrlmas Isrlm yenik eritrositlerDemir Eksiklii Anemisi: Neoplastik lenfositik hcre proliferasyonu lenf nodu gibi ekstramedller lenfoid dokularda oluursa tmr lenfoma adn alr. Alveoler kapillerlerde mikrotrombsler, pulmoner dem, fibrin eksdasyonu, hiyalen membranlar. En az neoplastik RS hcresi olan, dolaysyla en iyi prognozlu olan tiptirHodgkin Lenfomalarn Snflandrlmas Subtip Nodler sklerozan Morfoloji ve mmnofenotip Fibroz bantla lenfoid doku nodllere ayrlr.