INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Durg Kar
Country: Indonesia
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 3 February 2009
Pages: 329
PDF File Size: 7.51 Mb
ePub File Size: 14.29 Mb
ISBN: 111-8-99791-500-7
Downloads: 65651
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faekazahn

Prosedur analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut: Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian.

Embed | Jadual Indeks Kesukaran Dan Indeks Diskriminasi

Jadi pengganggu ini juga perlu diganti. Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki. E;5Perbandingan IndeksBagi membuat keputusan samada sesuatu item soalan dikekalkan, digugurkan atau perlu pembaikan, penggubal soalan perlu meneliti kedua-dua nilai IK dan ID.

Item 1 boleh diguna kembali dan disimpan di dalam bank soalan. Markah penuh yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah Item 3 dan 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan. Contoh pengiraan simpanan ASB Documents. Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R.

  HIDROSALPINX BILATERAL PDF

Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang lemah. Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0.

Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0. Published on Jul View Download 0. Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents. Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan. Contoh Pengiraan luas dan isipadu Documents. Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Kirakan indeks diskriminasi untuk setiap item ujian dan rumuskan kuasa diskriminasi bagi soalan tersebut. Apakah tindakan yang perlu dilakukan? NTContoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5.

Apabila maklumat berkenaan kedua-dua indeks kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi untuk setiap item ujian, ia perlu dikumpulkan dan dibandingkan. Indekskesukaran bagi item ujian 1 ialah 0. Kos Benih Contoh Pengiraan Documents. Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat indeis boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan.

Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents. Contoh Analisis Item Sains Documents. Kkb sce analisis item contoh Education.

  FRANK FUREDI PARANOID PARENTING PDF

Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan?

Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5.

diskriimnasi A, B dan E; pengganggu lemah: Siapakah penulis buka Das Kapital? Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya. Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan. Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soalan.

Maka indeks kesukarannya adalah: Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut. L9 Contoh Pengiraan Markah Documents. Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya dengan betul.